TRGOVAČKO PREDUZEĆE DISTRIBUTIVNI CENTAR dd Sarajevo

Adresa:

Telefon(Direktor):

Telefon (Komercijalni Direktor):

Fax:

Žiro  Račun:

Porezni broj:

Matični broj u sudu:

Identifikacioni broj:

PDV broj:

Šifra djelatnosti:

Rajlovačka bb

+387 (33) 754 081

+387 (33) 754 082

+387 (33) 590 705

1540011100158256 – INTESA SANPAOLO BANKA D.D. - SARAJEVO

01632449

1-1647

4200115050005

200115050005

46.39