1. Opšte informacije

Distributivni centar je izgrađen u Rajlovcu, udaljen je od centra grada 5 km, smješten između rijeke Bosne i željezničke pruge Ploče – Sarajevo – Vrpolje – Budimpešta (posjeduje vlastiti industrijski kolosjek sa direktnim ulaskom u centralno skladište), udaljen samo 2 km od raskrsnica u pravcima Sarajevo – Tuzla, Sarajevo – Zenica, Sarajevo – Mostar. Posebna pogodnost je i blizina novoizgrađenog modernog autoputa Zenica-Sarajevo, dijela koridora 5C, koji će prolaziti uz samu granicu Distributivnog centra.

2. Historija

Distributivni centar je osnovan 1976. godine kada je izgrađen najveći dio kapaciteta. Do 1991. godine preduzeće je funkcionisalo u okviru Poslovnog sistema UPI, nakon čega se izdvaja kao samostalno preduzeće – dioničko društvo.

3. Struktura vlasništva

Preduzeće funkcioniše kao dioničko društvo u privatnoj svojini.

4. Djelatnost Društva

Preduzeće je registrovano kao veliki logistički centar sa kapacitetima od cca 30.000 m2 skladišnog i uredskog prostora, kao i komora za skladištenje robe pod posebnim režimom. Osnovna djelatnost je skladištenje roba prehrane i široke potrošnje, kako za vlastite potrebe, tako i za eksterne korisnike. Društvo se bavi i trgovinom na veliko nespecijaliziranom robom i robom široke potrošnje, te snabdjevanjem državnih i drugih javnih institucija putem javnih nabavki.